CONT@CT & DISCLAIMER

terug naar startpagina

Voor informatie en offertes kunt u zich wenden tot:

Klusadvies Nederland
Telefoon: (033) 445 15 92
Fax: (033) 445 15 93
E-mail: info@klus-advies.nl

KvK Gooi-en Eemland, nr. 32083046

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Klusadvies Nederland besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Klusadvies Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.
Klusadvies Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van de pagina's op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen.

Rechten

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectievelijke ondernemingen.

Copyright

Deze website is eigendom van Klusadvies Nederland. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van Klusadvies Nederland.

     
     
Copyright 2000-2006 © Klusadvies Nederland / Manschot Grafimedia